EN PL
LOGOWANIE

Aby się zalogować do swojego konta
wpisz login i hasło.

NEWSLETTER

Zapraszamy do skorzystania z naszego newslettera.
Wystarczy tylko dodać swój email.

Logo
carpathian_swiss.jpg

Współpraca

KOMPONENT I „SZWAJCARSKI”

Panel 1 „Podsumowanie realizacji projektu „Alpejsko – Karpacki Most Współpracy”.

 

Projekt „Alpejsko – Karpacki Most Współpracy” jest jednym z tych przedsięwzięć, które w istotny sposób zmieniło zasady polityki rozwoju Euroregionu Karpackiego. Celem projektu było kompleksowe wsparcie procesów rozwojowych w województwie podkarpackim w oparciu o współpracę międzynarodową. Czy cel został osiągnięty? Do uczestnictwa w dyskusji zaproszeni zostali wszyscy, którzy w istotny sposób przyczynili się do sukcesu tego wielkiego międzynarodowego przedsięwzięcia. Zarówno przedstawiciele pomysłodawcy i realizatora projektu – Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, jak i jego polskich i zagranicznych partnerów oraz beneficjenci korzystający ze środków szwajcarskich w ramach funduszy grantowych projektu. Podczas Panelu zaprezentowane zostaną zarówno rezultaty projektu jak i co dużo ważniejsze – przedstawiona zostanie wizja i plan kontynuacji i rozwoju jego efektów. Uczestnicy podzielą się z Państwem swoimi doświadczeniami i wskażą które z nich istotnie wpłynęły na  strategie i planowane w przyszłości działania.

 

Tezy:

  • Czy są projekty, które stanowią na tyle silny impuls rozwojowy aby zmienić strategię organizacji?
  • Czy współpraca międzynarodowa może być ważnym akceleratorem zmiany?
  • Czy Szwajcaria pomimo wielu różnic może być wzorem dla polskich organizacji?
  • Czy jest możliwe kontynuowanie projektów po zakończeniu finansowania?

 

Panel 2 „Pomoc Szwajcarska dla Karpat” - Analiza wpływu   szwajcarskich funduszy na rozwój Karpat

 

Karpaty są ostatnim wielkim makroregionem w Unii Europejskiej, który nie jest wyposażony w strategię makroregionalną na poziomie europejskim, nie posiada też jak wiele innych makroregionów i euroregionów własnego programu operacyjnego wspierającego współpracę terytorialną jak na przykład obszar alpejski (Alpine Space Program). Jednocześnie Karpaty posiadają wielki niewykorzystany potencjał rozwojowy, który próbuje się stymulować funkcjonującymi w ramach Unii Europejskiej instrumentami finansowymi. Rolą Euroregionu Karpackiego jako najstarszej i największej międzynarodowej struktury terytorialnej w Karpatach jest monitorowanie i koordynacja wykorzystania tych instrumentów przez partnerów sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego. Jednym z nowych mechanizmów wsparcia rozwoju obszaru Karpat był w perspektywie finansowej 2007 – 2013 program Swiss Contribution dla Nowych Państw Członkowskich. Program alokowany był w ramach odrębnych programów dla każdego z nowych państw członkowskich. W ramach Panelu „Pomoc Szwajcarska dla Karpat” chcemy zastanowić się czy projekty realizowane w ramach poszczególnych krajowych programów Swiss Contribution stanowią potencjał rozwojowy dla całych Karpat i czy można je wykorzystać jako  bazę dla przyszłych działań. Inicjatywą Euroregionu Karpackiego jest wychwycenie odrębności tych projektów, stworzenie platformy współpracy dla instytucji je realizujących oraz wykorzystanie ich jako bazy dla nowych przedsięwzięć. Szczególnie ważnym zagadnieniem w procesie oceny wpływu S.C. na obszar karpacki jest analiza skuteczności, trwałości i efektów współpracy z partnerami szwajcarskimi. Gośćmi panelu będą przedstawiciele poszczególnych programów S.C. dla krajów karpackich, przedstawiciele beneficjentów programu S.C. z krajów karpackich oraz eksperci z zakresu rozwoju regionalnego i projektów współpracy międzynarodowej.

 

Tezy:

  • Czy S.C. na tle programów UE posiadał swoją specyfikę? Jaką?
  • Czy procedury S.C. różniły się od obowiązujących w innych programach UE?
  • Czy możliwość podjęcia współpracy z partnerami szwajcarskimi była elementem zachęty do przygotowania wniosków?
  • Jakie były oczekiwania instytucji realizujących projekty wobec partnerów szwajcarskich a jakie były faktyczne doświadczenia i korzyści?
  • Czy istnieje potrzeba kontynuowania współpracy z partnerami szwajcarskimi? W jakim zakresie?

KOMPONENT I „SZWAJCARSKI”

Paneliści

Roland
Python
Swiss Contribution Office
Dawid
Lasek
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
Gere
Gretz
Gretz Communications AG
Heino
Meessen
Uniwersytet w Bernie
Ivan
Koubek
State Nsture Conservancy of the Slovak Republic
Laura
Fabbris
Gretz Communications AG
Monika
Wędrychowicz
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska Karpackie Centrum Wspołpracy gospodarczej i Produktu Regionalnego
Paolo
Petiziol
Mitteleuropa Cultural Association
prof. Thomas
Mathia
Directeur de Recherche Emérite au C.N.R.S., Francja

ORGANIZATORZY

PATRONATY

PATRONATY HONOROWE 2015


               msit.jpg    logoneu.jpg   gusk_gr.jpg    
logo_pe_pl.jpg Stanisław Ożóg 
Poseł do Parlamentu Europejskiego


 podkarpackie.jpg

 
       


 


                  ambasada_szwajcarii_w_pl.jpg    logo_pe_pl.jpg Marek Kuchciński  Wicemarszałek Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej   konwencja_karpacka2.png
 
 

 


Wszelkie prawa zastrzeżone 2012
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
projekt: agencjainvitro.pl, realizacja: agendo.pl, system: Imperial CMS

Alpejsko - Karpackie Forum Współpracy wrzesień 2012 | Hala Podpromie ul. Podpromie 10, Rzeszów